Agustín Morera Gumá amb domicili social a Avda. Caresmar, 37 – 08700 Igualada, Espanya i NIF 77262266-E és el titular del web site www.masiacalmestre.com.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a Agustín Morera Gumá amb fins comercials, de selecció de personal o qualsevol altre que es derivi, siguin incorporades a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats en cada cas, i que s’expliciten en el moment d’aportar, i per mantenir-los informats per correu electrònic o altres mitjans, de novetats, productes i serveis relacionats amb Agustín Morera Gumá. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

Agustín Morera Gumá es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a Agustín Morera Gumá.

Establiments (codi Generalitat):

  • Cal Mestre 1 (Alzina): Llicència Generalitat deCatalunya PCC-000913
  • Cal Mestre 2 (Roure): Llicència Generalitat deCatalunya PCC-000914
  • Cal Mestre 3 (Ametller): Llicència Generalitat deCatalunya PCC-000915